SLUIT  

Grond-, Weg- en Waterbouw

Grondbouw
Een project slaagt pas bij een degelijke ondergrond. Goed grondwerk staat dan ook niet voor niets aan de basis van elk project. Van Ballegooy grond en infrawerk B.V. beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied. U kunt ons inzetten voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, het ophogen en afvoeren van de vrijkomende grond, het aanleggen van drainage en vele andere grondwerken.

Wegenbouw
Van kleinschalige tot middelgrote projecten in de wegenbouw kunt u terecht bij van Ballegooy grond en infrawerk B.V. Wij hebben ervaring met het aanleggen van wegen, trottoirs, fietspaden, parkeer- en bedrijventerreinen. Niet alleen aanleg maar ook reconstructie worden door ons uitgevoerd. 

Waterbouw
Om oevers te beschermen tegen afkalving en instorting en om water en grond te keren, zijn er verschillende vormen van oeverbescherming, waaronder damwanden en beschoeiingen. Beide zorgen voor versteviging van de oever.
U kunt bij van Ballegooy grond en infrawerk B.V. terecht voor aanbrengen van beschoeiingen en het aanleggen van damwanden.

 

van Ballegooy grond en infrawerk B.V. GWW

©2004 - 2024 / van Ballegooy grond en infrawerk B.V.
Webdesign: OK-Design